نام واحد : فرابرتکمیل علی میثمی تبریزی

نام محصول : کشبافی و دوخت

 • سریال مجوز : 1715589
 • شماره مجوز : 53961
 • تاریخ مجوز : 29/02/1371
 • کد محصول : 17301130
 • شرح محصول : پوشاک کشباف
 • ظرفیت : 330 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع پارچه وکالاهای کشباف وقلاب باف(1730)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%