نام واحد : صنایع غذائی شیرین بیان سالار

نام محصول : قند کله بروش صنعتی

 • سریال مجوز : 1789026
 • شماره مجوز : 64860
 • تاریخ مجوز : 01/03/1389
 • کد محصول : 15421110
 • شرح محصول : تولید قند وشکر
 • ظرفیت : 8,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%