نام واحد : مهدی یحیی زاده

نام محصول : بسته بندی قند

 • سریال مجوز : 3025901
 • شماره مجوز : 701/6694
 • تاریخ مجوز : 04/03/1389
 • کد محصول : 15421223
 • شرح محصول : بسته بندی قند
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%