نام واحد : محمدمهدی صفائی مولوی

نام محصول : چاپ انواع پارچه

 • سریال مجوز : 1715677
 • شماره مجوز : 58414
 • تاریخ مجوز : 14/04/1371
 • کد محصول : 17301163
 • شرح محصول : رنگرزی - چاپ -تکمیل پارچه کتن وراشل
 • ظرفیت : 3,465,000 متر
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع پارچه وکالاهای کشباف وقلاب باف(1730)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%