نام واحد : شرکت بازرگانی کالیجار - تمدید 88095

نام محصول : اماده و بسته بندی شکر

 • سریال مجوز : 1789027
 • شماره مجوز : 65113
 • تاریخ مجوز : 02/03/1389
 • کد محصول : 15421113
 • شرح محصول : بسته بندی شکر
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%