نام واحد : توسعه منسو جات پلیمر گسترمدیا

نام محصول : پوشاک کشباف

 • سریال مجوز : 1715679
 • شماره مجوز : 90520
 • تاریخ مجوز : 21/12/1389
 • کد محصول : 17301130
 • شرح محصول : پوشاک کشباف
 • ظرفیت : 19 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع پارچه وکالاهای کشباف وقلاب باف(1730)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%