نام واحد : یاسین بارکزهی

نام محصول : انواع محصولات خبازی نان ماشینی

 • سریال مجوز : 2307978
 • شماره مجوز : 6055
 • تاریخ مجوز : 05/03/1389
 • کد محصول : 15411110
 • شرح محصول : انواع محصولات خبازی نان ماشینی
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%