نام واحد : حسین جلادتی

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : 15خردادشرقی خ...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : 15خردادشرقی خ آل آقابن بست افشارهاپ 306
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حسین جلادتی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کشبافی ودوخت ان

 • سریال مجوز : 1715682
 • شماره مجوز : 57348
 • تاریخ مجوز : 02/04/1371
 • کد محصول : 17301110
 • شرح محصول : پارچه وکالاهای کشباف
 • ظرفیت : 16 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع پارچه وکالاهای کشباف وقلاب باف(1730)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%