نام واحد : قدرت اله رضائی

نام محصول : سیلوی فلزی جهت ذخیره سازی غلات

 • سریال مجوز : 3025913
 • شماره مجوز : 701/7243
 • تاریخ مجوز : 08/03/1389
 • کد محصول : 15311427
 • شرح محصول : خدمات نگهداری غلات [سیلو]
 • ظرفیت : 10,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%