نام واحد : شرکت تجارت گسترهمراه جام جم

نام محصول : غذای سرد فوری اماده مصرف

 • سریال مجوز : 1789029
 • شماره مجوز : 64885
 • تاریخ مجوز : 01/03/1389
 • کد محصول : 15131663
 • شرح محصول : خوراک اماده سرد
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%