نام واحد : علی اصغرسالاردینی

نام محصول : انواع جوراب

 • سریال مجوز : 1715689
 • شماره مجوز : 31580
 • تاریخ مجوز : 13/06/1390
 • کد محصول : 17301133
 • شرح محصول : انواع جوراب کشباف
 • ظرفیت : 42 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع پارچه وکالاهای کشباف وقلاب باف(1730)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%