نام واحد : طاهره ومرضیه راضیه نیلچی وشعاری سیدمهدی سید تیلچی

نام محصول : تکمیل پارچه

 • سریال مجوز : 1715693
 • شماره مجوز : 62852
 • تاریخ مجوز : 04/06/1371
 • کد محصول : 17301162
 • شرح محصول : تکمیل پارچه های کشباف
 • ظرفیت : 58 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع پارچه وکالاهای کشباف وقلاب باف(1730)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%