نام واحد : طاهره ومرضیه راضیه نیلچی وشعاری سیدمهدی سید تیلچی

نام محصول : تکمیل پارچه

  • سریال مجوز : 1715693
  • شماره مجوز : 62852
  • تاریخ مجوز : 04/06/1371
  • کد محصول : 17301162
  • شرح محصول : تکمیل پارچه های کشباف
  • ظرفیت : 58 تن
  • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
  • گروه 4 رقمی : تولیدانواع پارچه وکالاهای کشباف وقلاب باف(1730)
  • نوع مجوز : کارت شناسایی
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%