نام واحد : سعید و صابرمحمدی -تمدید 85306

نام محصول : اماده و بسته بندی ادویه

 • سریال مجوز : 1789031
 • شماره مجوز : 64874
 • تاریخ مجوز : 01/03/1389
 • کد محصول : 15492415
 • شرح محصول : پاستوریزه کردن وبسته بندی ادویه جات
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%