نام واحد : رحمن اکبری

نام محصول : اماده و بسته بندی جو

 • سریال مجوز : 1789032
 • شماره مجوز : 64876
 • تاریخ مجوز : 01/03/1389
 • کد محصول : 15311424
 • شرح محصول : بسته بندی جو
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%