نام واحد : روکش پارچه ای ایران

نام محصول : مشمع پشت پارچه

 • سریال مجوز : 1715843
 • شماره مجوز : 371939
 • تاریخ مجوز : 04/09/1369
 • کد محصول : 17291215
 • شرح محصول : پارچه لمینیت شده
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدسایرمنسوجات طبقه بندی نشده درجای دیگر(1729)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%