نام واحد : شرکت کاسپین تجارت صدرا

نام محصول : اماده و بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 1789035
 • شماره مجوز : 64883
 • تاریخ مجوز : 01/03/1389
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%