نام واحد : عباس جواهری یکتا

نام محصول : پارچه تریکو

 • سریال مجوز : 1715966
 • شماره مجوز : 61070
 • تاریخ مجوز : 25/12/1369
 • کد محصول : 17301111
 • شرح محصول : پارچه کشباف تخت تریکوبافی
 • ظرفیت : 43 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع پارچه وکالاهای کشباف وقلاب باف(1730)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%