نام واحد : مهدی پور رسول درزی

نام محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 3025920
 • شماره مجوز : 701/7721
 • تاریخ مجوز : 11/03/1389
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%