نام واحد : نبی اله متین

نام محصول : منسوچات کشبافی باماشین تخت

 • سریال مجوز : 1715994
 • شماره مجوز : 20703
 • تاریخ مجوز : 25/01/1372
 • کد محصول : 17301130
 • شرح محصول : پوشاک کشباف
 • ظرفیت : 15 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع پارچه وکالاهای کشباف وقلاب باف(1730)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%