نام واحد : شرکت گروه صنعتی به نان بیسکویت پرشیا -تمدید 83014

نام محصول : نان حجیم نیمه حجیم و مسطح

 • سریال مجوز : 1789051
 • شماره مجوز : 65860
 • تاریخ مجوز : 10/03/1389
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 15,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%