نام واحد : سالم بافت باقرغفوری

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خ خیام...
 • تلفن شرکت : ****562جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خ خیام بازارچه ایلچی کوچه تهرانچی پ 3
 • تلفن واحد : ****562جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کشبافی

 • سریال مجوز : 1716053
 • شماره مجوز : 24106
 • تاریخ مجوز : 15/04/1372
 • کد محصول : 17301130
 • شرح محصول : پوشاک کشباف
 • ظرفیت : 263 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع پارچه وکالاهای کشباف وقلاب باف(1730)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%