نام واحد : شرکت کلارنوش

نام محصول : ذرت بوداده پاپ کورن

 • سریال مجوز : 1789053
 • شماره مجوز : 65489
 • تاریخ مجوز : 05/03/1389
 • کد محصول : 15311614
 • شرح محصول : ذرت بوداده [پاپ کورن ]
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%