نام واحد : مخمل پاسارد

نام محصول : پارچه گردباف

 • سریال مجوز : 1716160
 • شماره مجوز : 340009
 • تاریخ مجوز : 13/09/1380
 • کد محصول : 17301111
 • شرح محصول : پارچه کشباف تخت تریکوبافی
 • ظرفیت : 420 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع پارچه وکالاهای کشباف وقلاب باف(1730)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%