نام واحد : مخمل پاسارد

نام محصول : لمینیت

 • سریال مجوز : 1716160
 • شماره مجوز : 340009
 • تاریخ مجوز : 13/09/1380
 • کد محصول : 17291210
 • شرح محصول : پارچه های اغشته یااندودشده
 • ظرفیت : 2,600,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع پارچه وکالاهای کشباف وقلاب باف(1730)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%