نام واحد : فاطمه زائری

 • استان : بوشهر
 • شهر : بوشهر
 • نشانی شرکت : بوشهر خ سنگی...
 • تلفن شرکت : *******913
 • نشانی واحد : بوشهر خ سنگی کوچه شهید توکلی پلاک دوم سمت چپ پشت اداره غله قدیم مجتمع مسکونی امیر
 • تلفن واحد : *******913
 • مدیر : فاطمه زائری
 • تلفن مدیر : *******913
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی میوه جات وسبزیجات

 • سریال مجوز : 1605415
 • شماره مجوز : 1193539
 • تاریخ مجوز : 12/03/1389
 • کد محصول : 15132110
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی میوه جات وسبزیجات
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%