نام واحد : تعاونی بسته بندی فرآوری بندر لیان پارس گروه 3429

نام محصول : سردخانه بالای صفر

 • سریال مجوز : 1605420
 • شماره مجوز : 1193141
 • تاریخ مجوز : 03/03/1389
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%