نام واحد : علی اصغر کریمی پایدار

نام محصول : رنگرزی نخ

 • سریال مجوز : 1716213
 • شماره مجوز : 73853
 • تاریخ مجوز : 31/06/1368
 • کد محصول : 17121110
 • شرح محصول : رنگرزی وچاپ وتکمیل منسوجات وانواع نخ
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکالاهای نساجی تکمیل شده باستثنای پوشاک(1721)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%