نام واحد : اصغر طاهرخانی

نام محصول : بسته بندی تخمه افتابگردان

 • سریال مجوز : 3716536
 • شماره مجوز : 15492121
 • تاریخ مجوز : 17/03/1389
 • کد محصول : 15492121
 • شرح محصول : بسته بندی تخمه افتابگردان
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%