نام واحد : جلیل آب خضر

نام محصول : بسته بندی قند شکستن قند و بسته بندی قند شکسته

 • سریال مجوز : 2420289
 • شماره مجوز : 12242
 • تاریخ مجوز : 16/03/1389
 • کد محصول : 15421223
 • شرح محصول : بسته بندی قند
 • ظرفیت : 3,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%