نام واحد : تولید بافته های ابریشم پودگیتی

 • استان : تهران
 • شهر : شهریار
 • نشانی شرکت : شهرک صفادشت...
 • تلفن شرکت : *******262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صفادشت بلوار اردیبهشت خسابان دوم شرقی شماره 10
 • تلفن واحد : *********026جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهدی زندیه
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی صفادشت

نام محصول : انواع پارچه های تاروپودی

 • سریال مجوز : 1716217
 • شماره مجوز : 60697
 • تاریخ مجوز : 26/12/1388
 • کد محصول : 17111470
 • شرح محصول : سایرپارچه هاطبقه بندی نشده درجای دیگر
 • ظرفیت : 1,733,820 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%