نام واحد : گل چای کلایه

نام محصول : چای سبز

 • سریال مجوز : 2818058
 • شماره مجوز : 1403
 • تاریخ مجوز : 29/02/1389
 • کد محصول : 15491220
 • شرح محصول : چای سبز
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%