نام واحد : ابوطالبیان الیادرانی-اسماعیل

نام محصول : شیرینیهای غیراردی سنتی

 • سریال مجوز : 1338616
 • شماره مجوز : 14580
 • تاریخ مجوز : 23/03/1389
 • کد محصول : 15431350
 • شرح محصول : شیرینیهای غیراردی سنتی
 • ظرفیت : 80 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%