نام واحد : ایران آهار

نام محصول : چرم مصنوعی گالینکور

 • سریال مجوز : 1716306
 • شماره مجوز : 348848
 • تاریخ مجوز : 09/08/1368
 • کد محصول : 19111212
 • شرح محصول : چرم مصنوعی
 • ظرفیت : 1,500,000 متر
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدسایرمنسوجات طبقه بندی نشده درجای دیگر(1729)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%