نام واحد : زربام

نام محصول : گونی کنفی

 • سریال مجوز : 1716307
 • شماره مجوز : 354326
 • تاریخ مجوز : 23/08/1368
 • کد محصول : 17111492
 • شرح محصول : گونی وچتائی کنفی
 • ظرفیت : 311,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%