نام واحد : رز طلائی قائمشهر

نام محصول : انواع مرباجات

 • سریال مجوز : 3025932
 • شماره مجوز : 701/8756
 • تاریخ مجوز : 20/03/1389
 • کد محصول : 15131310
 • شرح محصول : انواع مربا
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%