نام واحد : غذایی شکلی تمدید38528

نام محصول : شیرپاستوریزه

 • سریال مجوز : 1715187
 • شماره مجوز : 61328
 • تاریخ مجوز : 17/05/1371
 • کد محصول : 15201111
 • شرح محصول : شیرپاستوریزه
 • ظرفیت : 6,300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%