نام واحد : غذایی شکلی تمدید38528

نام محصول : خامه

 • سریال مجوز : 1715187
 • شماره مجوز : 61328
 • تاریخ مجوز : 17/05/1371
 • کد محصول : 15201120
 • شرح محصول : خامه پاستوریزه
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%