نام واحد : صفائی داریانی - یعقوب

نام محصول : پیکینگ پودر

 • سریال مجوز : 1112021
 • شماره مجوز : 15914
 • تاریخ مجوز : 09/12/1379
 • کد محصول : 15311648
 • شرح محصول : پیکینگ پودر
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%