نام واحد : تیمور صفریان مراد آبادی

نام محصول : استخراج انواع سنگ آهک بجزلاشه آهکی

 • سریال مجوز : 2907595
 • شماره مجوز : 20333
 • تاریخ مجوز : 13/12/1384
 • کد محصول : 14101214
 • شرح محصول : استخراج انواع سنگ آهک بجزلاشه آهکی
 • ظرفیت : 2,180 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%