نام واحد : حمیده ابراهیمیان - تمدید 90311

 • استان : تهران
 • شهر : شهریار
 • نشانی شرکت : گیشا خ 33 پ...
 • تلفن شرکت : *****880جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سعیدابادج زرنان روبروی کارخانه اسفالت پ 100فرعی از26اصلی
 • تلفن واحد : *****880جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : یخ روزانه

 • سریال مجوز : 1707456
 • شماره مجوز : 71556
 • تاریخ مجوز : 16/10/1371
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 40 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 21%
  21%