نام واحد : حسین قاضی مرادی تمدید 37977

نام محصول : آماده سازی وبسته بندی چای

 • سریال مجوز : 1709035
 • شماره مجوز : 31573
 • تاریخ مجوز : 30/08/1372
 • کد محصول : 15491212
 • شرح محصول : چای کیسه ایبسته بندی دوگرمی
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%