نام واحد : ساخت نشاسته های اصلاح شده

نام محصول : انواع مشتقات نشاسته موردمص

 • سریال مجوز : 1710194
 • شماره مجوز : 37617
 • تاریخ مجوز : 20/11/1372
 • کد محصول : 15321140
 • شرح محصول : نشاسته ازسایرموادگیاهی
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 87%
  87%