نام واحد : جلیل انشائی تمدید56826

نام محصول : سورتینگ وبسته بندی میوه

 • سریال مجوز : 1712213
 • شماره مجوز : 62125
 • تاریخ مجوز : 29/06/1373
 • کد محصول : 15131140
 • شرح محصول : فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات خشک
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 28%
  28%