نام واحد : شیما قوام

نام محصول : عمل آوری وآماده سازی خاک

 • سریال مجوز : 2908220
 • شماره مجوز : 11778
 • تاریخ مجوز : 25/06/1386
 • کد محصول : 26991458
 • شرح محصول : عمل آوری وآماده سازی خاک
 • ظرفیت : 22,500 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%