نام واحد : علیرضا زمانی فلاح زوارهتمدید56403

نام محصول : آماده سازی وبسته بندی چای

 • سریال مجوز : 1756018
 • شماره مجوز : 39357
 • تاریخ مجوز : 06/10/1376
 • کد محصول : 15491211
 • شرح محصول : چای خشک بسته بندی شده
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 82%
  82%