نام واحد : همایون کریمیتمدید36789

نام محصول : سردخانه بالای صفر

 • سریال مجوز : 1756618
 • شماره مجوز : 44805
 • تاریخ مجوز : 20/12/1376
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 57%
  57%