نام واحد : محمد بوربوراژدری و محمد حسین زارع خورمیزیتمدید52647

نام محصول : ماکارونی

 • سریال مجوز : 1731671
 • شماره مجوز : 33338
 • تاریخ مجوز : 02/07/1374
 • کد محصول : 15441111
 • شرح محصول : ماکارونی
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%