نام واحد : فولاد مبارکه اصفهان

نام محصول : گندله آهن

 • سریال مجوز : 200232000000
 • شماره مجوز : 120/1300552
 • تاریخ مجوز : 26/03/1392
 • کد محصول : 1310412310
 • شرح محصول : گندله آهن
 • ظرفیت : 5,000,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 9%
  9%