نام واحد : طاووس مرغ تهرانتمدید22513

نام محصول : کشتارگاه صنعتی طیور و پودر ض

 • سریال مجوز : 1703567
 • شماره مجوز : 56363
 • تاریخ مجوز : 24/10/1369
 • کد محصول : 15111120
 • شرح محصول : کشتارگاه صنعتی طیور
 • ظرفیت : 4,800,000 قطعه
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%