نام واحد : حسین نیاکان تمدید 66752

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی خشکب

 • سریال مجوز : 1710200
 • شماره مجوز : 37937
 • تاریخ مجوز : 25/11/1372
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 3,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%