نام واحد : مصطفی مومنی وشهریاربصیری تمدید76369

نام محصول : شیرخوراکی

 • سریال مجوز : 1756827
 • شماره مجوز : 50912
 • تاریخ مجوز : 01/02/1377
 • کد محصول : 15201110
 • شرح محصول : شیرمایع عمل اوری شده وخامه شیرخوراکی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 44%
  44%