نام واحد : علیرضا صندوقدار

نام محصول : گچ و خاک آماده بسته بندی

 • سریال مجوز : 2220017
 • شماره مجوز : 14947
 • تاریخ مجوز : 04/04/1391
 • کد محصول : 26941313
 • شرح محصول : خاک گچ بسته بندی شده
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%