نام واحد : روغن رضوان صفادشت اردکانی وشرکاتمدید61562

نام محصول : روغن کشش

 • سریال مجوز : 1714910
 • شماره مجوز : 74867
 • تاریخ مجوز : 23/12/1373
 • کد محصول : 15141110
 • شرح محصول : انواع روغن نباتی وحیوانی روغن کشی وتصفیه
 • ظرفیت : 12,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 39%
  39%