نام واحد : تعاونی یخسازی گروه 81 بندر رستمی

نام محصول : یخ

 • سریال مجوز : 1600026
 • شماره مجوز : 678
 • تاریخ مجوز : 26/01/1370
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 16,060 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%