نام واحد : علی اکبرمسعودومحمدعلی رحیمیوفائی ورنجبرت 55260

نام محصول : ماست میوه ای

 • سریال مجوز : 1717909
 • شماره مجوز : 23717
 • تاریخ مجوز : 07/03/1374
 • کد محصول : 15201232
 • شرح محصول : ماست میوه وغیره
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 26%
  26%