نام واحد : کومه معدن پارس

نام محصول : کنسانتره مس سولفیدی

 • سریال مجوز : 200243000000
 • شماره مجوز : 1541193/120
 • تاریخ مجوز : 12/12/1394
 • کد محصول : 1320612382
 • شرح محصول : کنسانتره مس سولفیدی
 • ظرفیت : 11,100 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%