نام واحد : مرجان پودر باختر

نام محصول : بیتومین رزنیت

 • سریال مجوز : 1506644
 • شماره مجوز : 16563
 • تاریخ مجوز : 21/07/1390
 • کد محصول : 14291111
 • شرح محصول : بیتومین { رزنیت }
 • ظرفیت : 1,460 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%