نام واحد : فرشید نجفی نیا

نام محصول : کنسانتره روی

 • سریال مجوز : 200260000000
 • شماره مجوز : 118/20025
 • تاریخ مجوز : 04/07/1392
 • کد محصول : 1320512350
 • شرح محصول : کنسانتره روی
 • ظرفیت : 80,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%